dissabte, 12 de febrer de 2022

L’Associació Buchenwald, convoca el VIII PREMI “MARCEL·LÍ GARRIGA” DE FOTOGRAFIA “Els Camps de concentració: la mirada del jovent”

 L’Associació Buchenwald convoca un any més el  Premi Marcel·lí Garriga de fotografia , que enguany aquest 2022, arriba ja a la seva vuitena edició.

El VIII Premi Marcel.li Garriga de fotografia dels camps es una de les activitats  del Projecte Buchenwald, amb l’objectiu de recollir la visió que els joves aporten dels camps de concentració  i de les seves experiències en la visita a un camp nazi i està dotat amb  un aparell electrònic (càmera fotogràfica, tablet, etc.) valorat en 400 €. I un diploma acreditatiu.

 Aquest curs 2021-2022, la temàtica de les fotos, s’amplia a més dels camps de concentració, a altres espais o elements arquitectònics o de l’espai públic, personatges, esdeveniments de memòria, relacionats amb la memòria democràtica o la memòria de la deportació.

 El Premi està dirigit  a alumnes de 4art. d’ESO i Batxillerat, i exalumnes participants en el projecte i a tot l’alumnat  dels centres  de secundària de l’Estat Espanyol, o d’altres països que participen i col·laboren amb els projectes de memòria de les diferents Amicals i entitats memorialistes.

 Els treballs presentats s’exposaran paral·lelament a la Exposició  que el projecte programi per aquest curs en l’espai triat i també en el marc de la IX Trobada de Joves de la Xarxa Mai Més. El premi es lliurarà el 29 d’abril precisament durant la trobada de joves 2022.

  

La Asociación Buchenwald, convoca el

VIII PREMIO “MARCEL.Li  GARRIGA” DE FOTOGRAFÍA

"Los Campos de concentración: la mirada de la juventud"

 

La Asociación Buchenwald convoca un año más el Premio Marcel·lí Garriga de fotografía, que este año 2022, llega ya a su octava edición.

El VIII Premio Marcel.li Garriga de fotografía de los campos es una de las actividades del Proyecto Buchenwald, con el objetivo de recoger la visión que los jóvenes aportan de los campos de concentración y de sus experiencias en la visita a un campo nazi y está dotado con un aparato electrónico (cámara fotográfica, tablet, etc.) valorado en 400€. Y un diploma acreditativo.

 Este curso 2021-2022, la temática de las fotos, se amplía además de los campos de concentración, a otros espacios o elementos arquitectónicos o del espacio público, personajes, eventos de memoria, relacionados con la memoria democrática o la memoria de la deportación.

 El Premio está dirigido a alumnos de 4arte. de ESO y Bachillerato, y exalumnos participantes en el proyecto y en todo el alumnado de los centros de secundaria del Estado Español, o de otros países que participan y colaboran con los proyectos de memoria de las diferentes Amigos y entidades memorialistas.

 Los trabajos presentados se expondrán paralelamente a la Exposición que el proyecto programe para este curso en el espacio elegido y también en el marco del IX Encuentro de Jóvenes de la Red Nunca Más. El premio se entregará el 29 de abril precisamente durante el encuentro de jóvenes 2022.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada