L'AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS

L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport mutu i endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una tasca de divulgació de la seva tràgica experiència. Ben aviat el grup s’anà eixamplant amb vídues, orfes i altres familiars i els deportats que progressivament retornaven al país. Després de tres intents fallits, l’any 1978 va ser legalitzada i comença el seu reconeixement institucional, sobretot a partir de la reunió a Barcelona, l’any 1981, del Comitè Internacional de Mauthausen.